Особенно исканные книги

 

Автор: Lhuiljer (back of the title page)

Заглавие: Algiebra dla szkół narodowych. Pierwszy raz wydana.

Место издания: w Marywilu

Издательство: u Michała Grölla B. J. K. Mci Nro 24 pod znakiem Poetów, i po wszystkich szkołach w kraiu

Год издания: 1782

Объём, размер: 12mo, cards 10, pages 352, 3 fold-out cards with many figures

Примечание: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Цена: 650 PLN