Особенно исканные книги

 

Автор: Baliński Michał, Lipiński Tymoteusz

Заглавие: Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym opisana przez... Wydanie drugie poprawione i uzupełnione przez F. K. Martynowskiego. T. 1-4.

Место издания: Warszawa

Издательство: Nakład i druk S. Orgelbranda Synów

Год издания: 1885-1887

Объём, размер: 20 cm, VIII pages, 888, VIII; 985, X; 535, [1], VIII + 296, III, II, XXI; 876, XIII, 1 map (coloured litography), images of coats of arms in text (woodcuts)

Примечание: complete clean edition in well-preserved valuable bdg.

Цена: 2200 PLN