Особенно исканные книги

 

Автор: Bandtkie, Jerzy Samuel

Заглавие: Historya drukarn w Krolestwie Polskiem i Wielkiem Xięstwie Litewskiem jako i w kraiach zagranicznych, w których polskie dzieła wychodziły. T. I-III

Место издания: Kraków

Издательство: Drukarnia Józefa Mateckiego

Год издания: 1826

Объём, размер: 19 cm, pages XXXII, 448 ; pages 352 ; pages 299, [1], err. 2

Примечание: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Цена: 1100 PLN