Особенно исканные книги

 

Автор: Bandtkie Stężyński, Jan Wincenty

Заглавие: Historya prawa polskiego, napisana i wykładana przed rokiem 1830 w b. Warszawskim Aleksandryjskim Uniwersytecie. Dzieło pogrobowe.

Место издания: Warszawa

Издательство: W Drukarni Banku Polskiego

Год издания: 1850

Объём, размер: 21,5 cm, pages: [4], VIII, 728, XVI, IV, [2]

Примечание: complete clean copy in well-preserved bdg.

Цена: 600 PLN