Особенно исканные книги

 

Автор: Bartoszewicz, Juljan

Заглавие: Arcybiskupi gnieźnieńscy, prymasi Rzeczypospolitej i warszawscy i prymasi Królestwa Polskiego. Wizerunki z galeryi łowickiej, objaśnione tekstem historycznym przez...

Место издания: Warszawa

Издательство: Litogr. Pecq et Comp., Dzwonkowski i Sp., druk J. Ungra.

Год издания: -

Объём, размер: Folio, [156] ll., 88 pls.

Примечание: complete clean copy in well-preserved valuable bdg.

Цена: 3800 PLN