Особенно исканные книги

 

Автор: Barzykowski Stanisław

Заглавие: Historya Powstania Listopadowego spisana przez..., posła ostrołęckiego, członka Rządu Narodowego, Kawalera Krzyża Virtuti Militari. Do druku przygotował i kilku uwagami objaśnił Aër. Tom 1-5.

Место издания: Poznań

Издательство: Nakładem Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego

Год издания: 1883-1884

Объём, размер: 22,5 cm, [4] pages, LXXIX, [1], 492; [4], 421; [4], 435; [4], 447; [4], 448

Примечание: complete clean edition in well-preserved valuable bdg.

Цена: 1200 PLN