Особенно исканные книги

 

Автор: Bembus, Mateusz

Заглавие: Kometa, to iest, pogróżka z nieba, na postrach, przestrogę, y upomnienie ludzkie. Pokazana w roku Pańskim 1618. miesiąca grudnia. Podana do uważenia przez...

Место издания: Kraków

Издательство: Z Drukarniey Andrzeia Piotrkówczyka

Год издания: 1619

Объём, размер: 4to, [4] pages, 54

Примечание: complete clean copy in well-preserved bdg.

Цена: 1900 PLN