Особенно исканные книги

 

Заглавие: Biblia to iest Księgi Starego y Nowego Testamentu, według ła­cińskiego przekładu starego, w kościele powszechnym przyiętego, na Polski ię­zyk znowu z pilnością przełożone, z dokładaniem textu Żydowskiego y Greckiego, y z wykładem Katholickim, trudnieyszych mieysc, do obrony wiary świętey po­wszechney przeciw kacerztwom tych czasów należących. Przez D. Iakuba Wuyka z Wągrowca.
Место издания: Kraków
Издательство: Ks. Arcybp. Gnieźnieński
Год издания: 1599
Объём, размер: Folio, 18 unnumbered ll., 1479 pages, 25 unnumbered ll. - Reiestr
Примечание: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period
Цена: 20000 PLN