Особенно исканные книги

 

Заглавие: Biblia to iest: Kxiegi Starego y Nowego Zakonu, na polski ięzyk według łacińskiey Bibliey, od kościoła chrześcijańskiego powszechnego przyiętey: na wielu mieyscach z pilnością poprawiona, y figurami ozdobiona.
Место издания: Kraków
Издательство: Drukarnia M. Szarffenberga
Год издания: 1577
Объём, размер: Folio, [10], 602, [4], 605-760, [12], woodcuts in text
Примечание: complete clean copy in well-preserved bdg. from period
Цена: 20000 PLN