Особенно исканные книги

 

Заглавие: Biblia to iest Xięgi Stharego y Nowego Zakonu, na pol­ski ięzyk, z pilnością według Łacińskiey Bibliey od Kościoła Krześcijańskiego powssechnego przyięthey, nowo wyłożona.
Место издания: Kraków
Издательство: Drukarnia Szarffenbergerów
Год издания: 1561
Объём, размер: Folio, 584 unnumbered ll., woodcuts in text
Примечание: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period
Цена: 25000 PLN