Особенно исканные книги

 

Заглавие: Biblia święta Tho iest księgi Starego y Nowego Zakonu własnie z Żydowskiego, Greckiego y Lacińskiego nowo na Polski ięzyk z pilnością y wiernie wyłożone.

Место издания: Brześć Litewski

Издательство: Mikołaj Radziwiłł

Год издания: 1563

Объём, размер: Folio, Radziwiłłs’ coat of arms at the back of tp., [13], 579 [Old Testament], 139 [New Testament], [1]

Примечание: complete clean copy in well-preserved bdg.

Цена: 30000 PLN