Особенно исканные книги

 

Заглавие: Biblia, to iest księgi Starego y Nowego Testamentu, według łacinskiego przekładu starego, w Kościele Powszechnym przyiętego, na polski ięzyk z nowu z pilnością przełożone, z wykładem katholickim trudnieyszych mieysc [...] przedtym przez D. Iakuba Wuyka z Wągrowca [...] wydane w Krakowie 1599, teraz [...] przedrukowane.

Место издания: W Wrocławiu

Издательство: W Drukarni Akademickiey Coll. Soc. Iesu

Год издания: 1740

Объём, размер: 8vo, [14] pages, 1318, 440, [70], frontispiece in copperplate.

Примечание: complete clean copy in well-preserved bdg.

Цена: 1700 PLN