Особенно исканные книги

 

Автор: przez Xawiera Bohusza

Заглавие: O początkach narodu i języka litewskiego: rozprawa przez Xawiera Bohusza napisana, a na publicznym posiedzeniu […] Towarzystwa Warszawskiego r. 1806 d. 12 grudnia czytana

Место издания: Warszawa

Издательство: w Druk. Gazety Warszawskiey

Год издания: 1808

Объём, размер: 17 cm, pages [2], 207, cards ill. 1

Примечание: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Цена: 1100 PLN