Особенно исканные книги

 

Автор: Przez X. Woyciecha Bystrzonowskiego

Заглавие: Jnformacya matematyczna, rozumnie ciekawego Polaka Swiat cały, niebo, y ziemie, y co na nich iest, w trudnych kwestyach y praktyce, iemuż ułatwiająca

Место издания: Lublin

Издательство: Druk. J. K. Mci Colleg. Soc. Jesu

Год издания: 1749

Объём, размер: 4to, cards [4], pages 490, cards [6] with index

Примечание: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Цена: 1800 PLN