Особенно исканные книги

 

Автор: Przez X. Woyciecha Bystrzonowskiego

Заглавие: Jnformacya matematyczna, rozumnie ciekawego Polaka Swiat cały, niebo, y ziemie, y co na nich iest, w trudnych kwestyach y praktyce, iemuż ułatwiająca

Место издания: Lublin

Издательство: W drukarni Lubelskiey Societatis Jesu

Год издания: 1743

Объём, размер: 4to, cards unnumbered 284

Примечание: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Цена: 1800 PLN