Особенно исканные книги

 

Автор: Czapski-Hutten, Marian
Заглавие: Historya powszechna konia. T. 1-3 oraz Atlas przedstawiający w LXXV tablicach typy koni rozmaitych krajów i wszystkiego co od najdawniejszych czasów tego przedmiotu dotyczy.
Место издания: Poznań
Издательство: Księgarnia J. K. Żupańskiego
Год издания: 1874-1876
Объём, размер: 25 cm, s. VIII, [2], 430, 1 pl. with photography; [2], II, 535, [1], 1 pl. with photography; [4], 263, [1], 1 pl. with photography; Atlas: tp., 76 pls. with engravings
Примечание: complete edition, complete clean copies in valuable, well-preserved bdgs.
Цена: 23000 PLN