Особенно исканные книги

 

Автор: Daniłowicz, Ignacy

Заглавие: O Cyganach. Wiadomość historyczna, czytana na posiedzeniu publicznem Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego, dnia 30 czerwca 1824 roku, przez... z dodaniem wyrazów i wzorów odmian grammatycznych języka tego narodu.

Место издания: Wilno

Издательство: W Drukarni A. Marcinowskiego

Год издания: 1824

Объём, размер: 21 cm, s. 116

Примечание: complete clean copy in well-preserved valuable bdg.

Цена: 1400 PLN