Особенно исканные книги

 

Автор: Dbałowski, Włodzimierz, Przeworski Jan

Заглавие: Kodeks cywilny zawierający obowiązującą w okręgach sądów apelacyjnych w Krakowie i Lwowie oraz sądu okręgowego w Cieszynie ustawę cywilną, ustawy i rozporządzenia dodatkowe, z uwzględnieniem ustawodawstwa polskiego, oraz orzecznictwa sądu najwyższego. Nowego przekładu dokonali i opracowali...

Место издания: Warszawa

Издательство: Nakł. Księgarni F. Hoesicka

Год издания: 1927

Объём, размер: 8vo, pages: 1600

Примечание: complete clean copy in well-preserved bdg.

Цена: 300 PLN