Особенно исканные книги

 

Заглавие: Dekret sądów J. K. Mci Assessorskich Koronnych, między Konwentem Warszawskim

Zakonu S. Pawła, Igo Pustelnika z iedney a J. O. Xiążęciem Sułkowskim Rady Nieustaiącey Marszałkiem z drugiey Strony...

Место издания: -

Издательство: -

Год издания: -

Объём, размер: Folio, ll.: [11]

Примечание: complete clean copy in well-preserved bdg.

Цена: 300 PLN