Особенно исканные книги

 

Заглавие: Dokładny adwokat kraiowy w którym się wszystkie w życiu ludzkim potrzebne pisma sprawunkowe, iako to: noty czyli proźby, Memoryały, Kontrakty, re-wersa czyli zapisy długowe, zapisy ręczące, Obligacye, Zaświadczenia, Pleni-potencye czyli... Pełnomocnictwa, Kwity i t.d. podług teraźnieyszych Cesarsko-Królewskich Praw znayduią i bez pomocy Adwokata ułożone bydź mogą.

Место издания: Kraków

Издательство: Kosztem Franciszka Gartnera

Год издания: 1798

Объём, размер: 8vo, pages: 85

Примечание: complete clean copy in well-preserved bdg.

Цена: 300 PLN