Особенно исканные книги

 

Заглавие: Dyaryusz Sejmu Wolnego Ordynaryjnego Grodzieńskiego sześcioniedzielnego Roku Pańskiego 1784 dnia 4 miesiąca października odprawuiacego się.

Место издания: Warszawa

Издательство: Druk. XX. Scholarum Piarum

Год издания: 1785

Объём, размер: Folio, tp. (woodcut), pages: [4], 557, [18-registry], 5 pls. with engravings (copperplates unfolded)

Примечание: complete clean copy in well-preserved bdg.

Цена: 2100 PLN