Особенно исканные книги

 

Автор: przez Łukasza Gornickiego

Заглавие: Dzieie w koronie polskiey za Zygmunta I. y Zygmunta Augusta, aż do śmierci iego, z przytoczeniem niektórych postronnych ciekawośći od roku 1538. aż do roku 1572. Przez Łukasza Gornickiego. Tykocińskiego y Wasiłkowskiego Starostę. Spisane na żądanie wielu, za staraniem Jaśnie Wielmożnego Jmci Pana Franciszka Bielińskiego Marszałka Wielkiego koronnego temi czasy powtornie przedrukowane. Z przydatkiem Pretensyi y Interessow Polski do postronnych Potencyi y tych do Polski

Место издания: W Warszawie

Издательство: W Drukárniey Andrzeiá Piotrkowczyká Typográphá J. K. M.

Год издания: MDCCLIV (1754)

Объём, размер: 4vo, cards [4], pages 237 [i. e.236], card fold-out 1 with "Genealogia Familij Kettlerowskiey..."

Примечание: complete clean copy in well-preserved leather bdgs. from period

Цена: 700 PLN