Особенно исканные книги

 

Автор: Norwid, Cyprjan

Заглавие: Dzieła Cyprjana Norwida (drobne utwory poetyckie – poematy – utwory dramatyczne – legendy, nowele, gawędy – przekłady – rozprawy wierszem i prozą). Wyd., objaśnił i wstępem krytycznym poprzedził Tadeusz Pini

Место издания: Warszawa

Издательство: Parnas Polski

Год издания: 1834

Seria: Bibljoteka Poetów Polskich. T. 5

Объём, размер: 25 cm, pages XLVIII, 648, cards ill. 15, fascimile with autography 5, ill. in the tesxt 25

Примечание: complete clean copy in well-preserved leather bdgs. from period

Цена: 260 PLN