Особенно исканные книги

 

Заглавие: Dzienniki Sejmów Walnych Koronnych za panowania Zygmunta Augusta Króla polskiego, W. X. Litewskiego 1555 i 1558 r. w Piotrkowie złożonych.

Место издания: Kraków

Издательство: Druk. UJ. pod zarządem K. Mańkowskiego.

Год издания: 1869

Объём, размер: 8vo, pages: VIII, 324

Примечание: complete clean copy in well-preserved bdg.

Цена: 220 PLN