Особенно исканные книги

 

Автор: Echard

Заглавие: Dykcyonarzyk geograficzny, czyli opisanie krolestw, prowincyi, miast, biskupstw, xięstw, hrabstw, margrabstw, portow, fortec y innych mieysc znacznieyszych w czterech częściach świata. ... Po angielsku napisany przez... Na koniec... w polskim wydany ięzyku, z dodatkiem zaszłych odmian i umieszczeniem wielu miast i prowincy polskich. T. 1-3.

Место издания: Warszawa

Издательство: W Drukarni Piotra Dufour

Год издания: 1782-1783

Объём, размер: 8vo, [7] pages, 315; 368; 218, 16, [3] ll., 67 pages, [5]

Примечание: complete clean edition in well-preserved bdg.

Цена: 1800 PLN