Особенно исканные книги

 

Заглавие: Encyklopedya obrazowa systematyczna, z 226 tablic wizerunków złożona, do wszelkiego dzieła encyklopedycznego za objaśnienie służąca.

Место издания: Warszawa

Издательство: Nakł. J. Glücksberga.

Год издания: 1838

Объём, размер: 4to, [4] pages, 56, 226 pls.

Примечание: complete clean copy in well-preserved bdg.

Цена: 3000 PLN