Особенно исканные книги

 

Автор: Facciolati, Jakób

Заглавие: Młody kawaler w Umieiętności Sprawowania Rzeczypospolitey y w Ustawach Przyiacielstwa Cwiczony Ksiąszka [...] w Włoskim Języku po trzeci raz do Druku Podana, Na Polskie zaś Prez J.X. Macieja Józefa z Łubny Łubienskiego [...] Przetłomaczona. A dla większego pożytku Polskiey Szlachetney Młodzi z pod Drukarskiey Prasy wychodząca [...].

Место издания: W Krakowie

Издательство: W Drukarni Akademickiey Kollegium Większego

Год издания: 1752

Объём, размер: 4to, pages: [12], 188, [3]

Примечание: complete clean copy in well-preserved bdg.

Цена: 1100 PLN