Особенно исканные книги

 

Автор: -

Заглавие: Folwark w ktorym grunta nie zostawują się nigdy ugorem Przełożony na polski język przez X. Grzegorza Kniażewicza

Место издания: Wilno

Издательство: W Drukarni Akademickiey Soc. Jesu

Год издания: 1770

Объём, размер: cards [11], pages 225, cards [7]

Примечание: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Цена: 2600 PLN