Особенно исканные книги

 

Автор: Garczyński, Stefan

Заглавие: Anatomia Rzeczypospolitey Polskiey, synom Oyczyzny ku przestrodze y poprawie tego co z kluby wypadło, mianowicie, o sposobach; zamnożenia Polskę ludem pospolitym, konserwowania dziatwy wieiskiey przez niedostatek y niewygody marnie ginącey, y wprowadzenia handlow y manufaktur zagranicznych. Dawniey spisana, z przydatkami teraz wydana.

Место издания: -

Издательство: -

Год издания: 1753

Объём, размер: 4vo, ll. [12], pages: 343

Примечание: complete clean copy in well-preserved bdg.

Цена: 1300 PLN