Особенно исканные книги

 

Автор: Glücksberg, Jan

Заглавие: Przewodnik Warszawski. Część l-sza obeymuie imiona, nazwiska, stopnie, zaszczyty i mieszkania urzędników cywilnych i woyskowych itd. Część ll-ga wymienia nazwiska, mieszkania bankierów, kupców, fabrykantów, rzemieślników, zgoła osób, których adresa publiczności potrzebne bydź mogą. Z dołączeniem kalendarza na rok 1826, planu miasta Warszawy i dwóch rycin. Rok pierwszy.

Место издания: Warszawa

Издательство: Nakładem i drukiem N. Glücksberga

Год издания: 1826
Объём, размер: [20] pages, 72, [44], 36, plan of Warsaw (unfolded lithography), 2 pls. with engravings (unfolded lithography)

Примечание: complete clean copy in well-preserved editorial bdg.

Цена: 2200 PLN