Особенно исканные книги

 

Заглавие: Gniazdo Cnoty Zkąd Herby Rycerstwa sławnego Krolestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mazowieckiego, Zmudzkiego y inszych Państw do tego Krolestwa należących Książąt y Panow początek swoy maią.
Место издания: Kraków
Издательство: Z Drukarniey A. Piotrkowczyka
Год издания: 1578
Объём, размер: 4to, [16], 432, [4], about 3500 woodcuts in text
Примечание: complete clean copy in well-preserved bdg. from period
Цена: 20000 PLN