Особенно исканные книги

 

Автор: Gorkowski, Andrzej

Заглавие: Relacya poselstwa Jaśnie wielmożnego Jmci pana Stanisława Małachowskiego wojewody poznańskiego do traktatu Karłowickiego oraz różnych kommisyi po tym traktacie nastąpionych, ku ciekawości y pożytkowi obywatelów powtórnie, z niektóremi z rękopism przydatkami, do druku podana.

Место издания: Warszawa

Издательство: W Drukarni J. Królewskiey Mci y Rzeczypospolitey u XX. Scholarum Piarum

Год издания: 1778

Объём, размер: Folio, [2] pages, 131, [1]

Примечание: complete clean copy in well-preserved bdg.

Цена: 2400 PLN