Особенно исканные книги

 

Автор: Groicki, Bartłomiej

Заглавие: Artykuły prawa Maydeburskiego Które zowią Speculum Saxonum. Z łacińskiego ięzyka na Polski przełożone y znowu drukowane Roku Pańskiego 1629. A teraz znowu, z Pozwoleniem Starszych przedrukowane.

Место издания: Przemyśl

Издательство: W Drukarni Societatis Jesu

Год издания: 1760

Объём, размер: 4vo, l. [1], pages: 64, [1]

Примечание: complete clean copy in well-preserved bdg.

Цена: 400 PLN