Особенно исканные книги

 

Автор: Groicki, Bartłomiej

Заглавие: Porządek Sądów y spraw mieyskich prawa Maydeburskiego w Koronie polskiey w Krakowie drukowany Roku Pańskiego 1616. Teraz znowu z pozwoleniem Starszych przedrukowany.

Место издания: Przemyśl

Издательство: W Drukarni J.K.M. Kollegium Societatis Jesu

Год издания: 1760

Объём, размер: 4to, ll.: [6], pages: 155, [1], ll.: [5], vignettes, finales (woodcuts)

Примечание: complete clean copy in well-preserved bdg.

Цена: 500 PLN