Особенно исканные книги

 

Автор: Groicki, Bartłomiej

Заглавие: Postępek Wybrany iest z Praw Cesarskich, który Karolus V Cesarz, kazał wydać po wszystkich swoich Państwach, którym się nauka daie, iako w tych Sądach a sprawach, około karania na gardle, albo na zdrowiu, Sędziowie y każdy Urząd ma się zachować, y postępować wedle boiaźni Bożey. W Krakowie drukowany Roku Pańskiego 1616. A teraz znowu, z pozwoleniem Starszych przedrukowane.

Место издания: Przemyśl

Издательство: W Drukarni Societatis Jesu

Год издания: 1760

Объём, размер: 4vo, l. [1], pages: 53

Примечание: complete clean copy in well-preserved bdg.

Цена: 400 PLN