Особенно исканные книги

 

Автор: Groicki, Bartłomiej

Заглавие: Tytuły prawa Maydeburskiego Do porządku y do Artykułów, pierwey po Polsku wydanych. W sprawach tego czasu naywięcey kłopotnych, z tegoż Prawa Maydeburskiego przydane. W Krakowie drukowane Roku Pańskiego 1616. A teraz znowu, z pozwoleniem Starszych przedrukowane.

Место издания: Przemyśl

Издательство: W Drukarni Societatis Jesu

Год издания: 1760

Объём, размер: 4vo, l. [1], pages: 238, ll.: [8]

Примечание: complete clean copy in well-preserved bdg.

Цена: 1100 PLN