Особенно исканные книги

 

Автор: Gwagnin, Aleksander
Заглавие: Kronika Sarmacyey europskiey, w ktorey sie zamyka krolestwo Polskie ze wszystkiemi Państwy, Xięstwy, y Prowincyami swemi: tu­dzież też Wielkie Xięstwo Litew­skie, Ruskie, Pruskie, Zmudzkie, Inflantskie, Moskiewskie, y część Tatarów...
Место издания: Kraków
Издательство: Drukarnia Mikołaia Loba
Год издания: 1611
Объём, размер: Folio, 24 unnumbered pages, 275, 6 unnumbered; 4 unnumbered, 116, 4 unnumbered; 4 unnumbered, 40, 2 unnumbered, 4 unnumbered, 61, 3 unnumbered; 4 unnumbered, 30, 2 unnumbered, 4 unnumbered, 46, 2 unnumbered; 4 unnumbered, 87, 5 unnumbered; 4 unnumbered, 32, 2 unnumbered; 2 unnumbered, 81, 2 unnumbered, about 170 woodcuts
Примечание: complete clean copy in well-preserved bdg. from period
Цена: 10000 PLN