Особенно исканные книги

 

Автор: Haur, Jakub Kazimierz

Заглавие: Ziemiańska generalna oekonomika obszernieyszym od przeszłey edycyey stylem suplementowana y we wszystkich punktach znacznie poprawiona. Do którey geometria, praktyka albo wymiar gospodarski, architektonika, to iest: Nauka budownicza, arithmetyka regularna, herbarz albo ziół drzew, ogrodowych, sadowych, polnych y leśnych... Hippika końska... Tudiesz o powietrzu morowym... W którey znajdują się także dostateczne w gospodarstwie, do robienia dla zdrowia ludzkiego, doświadczone lekarstwa, konfekty, ulepki, proszki, plastry, soky i maści... Przez ...

Место издания: Cracoviae

Издательство: Typis Universitatis

Год издания: 1679

Объём, размер: Folio, 178 pages, (25 ll.), 179-233, 34 unnumbered ll., 18 woodcuts in text

Примечание: complete clean copy in well-preserved bdg.

Цена: 4000 PLN