Особенно исканные книги

 

Автор: -

Заглавие: Heroina Chrzescianska Rozmaitością Modlitw i Strzelistemi Aktami Nieoszacowanych Łaski Boskiey skarbow i niebieskiego krolestwa nabywaiąca. Ku większey Boga chwale, Matki Przenayświętszey i patronow SS. godnemu uszanowaniu, z pozwoleniem zwierzchności duchowney drukiem odnowiona

Место издания: [Częstochowa]

Издательство: w Drukarni Jasney-Gory Częstochowskiey

Год издания: 1794

Объём, размер: cards [4], pages 581, cards [2]

Примечание: complete clean copy in well-preserved bdg. from period

Цена: 1200 PLN