Особенно исканные книги

 

Заглавие: Hetmani polscy koronni i Wielkiego Xiestwa Litewskiego. Wizerunki zebrane i rysowane przez Wojciecha Gersona, objaśnione textem historycznym przez Juliana Bartoszewicza.
Место издания: Warszawa
Издательство: Nakładem Adama Dzwonkowskiego i Spółki
Год издания: -
Объём, размер: 38 cm, 60 ll. with text, 27 pls. with engravings
Примечание: complete clean copy in valuable, well-preserved bdg.
Цена: 10000 PLN