Особенно исканные книги

 

Автор: -

Заглавие: Historya odległych pod panowaniem rossyiskiem będących narodów, mianowicie Tauryki czyli Krymu, Kałmuków, Kozaków i innych na północ Morza Czarnego, tudzież w północno-wschodnich Syberyi kraiach zamieszkałych z wielu nayświeższych autorów, którzy kilkoletnie podróże kosztem rządu odbyli, krótko zebrana i obrazkami przyozdobiona. T. I-II

Место издания: Kraków

Издательство: Druk. Gröblowskiey

Год издания: 1809

Объём, размер: 20 cm, pages [10], 168, [1], cards with copperplate color [1] ; pages 170, [2], cards with copperplate color [1]

Примечание: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Цена: 1060 PLN