Особенно исканные книги

 

Автор: -

Заглавие: Historya Narodu Polskiego Od Początku Chrześcianstwa. Panowanie Piastów. Panowanie Węgrów. T. II-VII

Место издания: W Warszawie

Издательство: w Drukarni J.K. Mci i Rzeczypospolitey uprzywileiowaney Gröllowskiey

Год издания: 1780 - 1786

Объём, размер: 8vo, cards [6], pages XXXII, cards [4], pages 454, cards [14], mapy miedzior. Złoż. 2 ; pages XXXII, cards [4], pages 373, [1], cards [15] ; pages XXX, [2], 384, cards [12] ; pages [4], XLII, [4], 492, cards [17] ; pages XL, [2], 362, cards [9] ; pages XXIV, [2], 298, cards [17]

Примечание: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Цена: 11700 PLN