Особенно исканные книги

 

Автор: Hylzen, Jan August

Заглавие: Inflanty w dawnych swych, y wielorakich, aż do wieku naszego dziejach, y rewolucyach; z wywodem godności, y starożytności szlachty tameczney, tudziesz praw, y wolności z dawna, y teraz jey służących zebrane, y polskiemu światu do wiadomości w oyczystym języku podane.

Место издания: Wilno

Издательство: W Drukarni J.K.M. Akademickiey Societatis Jesu

Год издания: 1750

Объём, размер: 4to, [4] ll., 414 pages; 57, [1], [9-register] ll.

Примечание: complete clean copy in well-preserved bdg. from period

Цена: 3300 PLN