Особенно исканные книги

 

Автор: Januszowski Jan

Заглавие: Statuta, Prawa y Constitucie Koronne Łacińskie y Polskie, z Statutów Łaskiego i Herborta y z Constituciy Koronnych zebrane. Y na ksiąg dziesięcioro, na części, tytuły, prawa y paragraphy, Za powodem Iaśnie Wielmożnego świeżey pamięci Pana Mikołaia Firleia z Dąbrowice, Wojewody Krakowskiego etc., Spisane, sporządzone y wydane przez…

Место издания: Kraków

Издательство: W Architypographiiey Kró: I.M. Łazarzowey

Год издания: 1600

Объём, размер: Folio, ll.: 21, pages: 1369, [1], ll.: [2], coat of arms, vignettes, initials, finales (woodcuts)

Примечание: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Цена: 12500 PLN