Особенно исканные книги

 

Автор: J. Jaroszewicz

Заглавие: Obraz Litwy pod względem jéj cywilizacyi, od czasów najdawniejszych do końca wieku XVIII. Cz. I-III

Место издания: Wilno

Издательство: nakł. Rubena Rafałowicza Księgarza Wileńskiego

Год издания: 1844 - 1845

Объём, размер: 23 cm ; [4], IV, 240 pages ; [4], II, 313 pages ; [6], 273, [9] pages]

Примечание: complete clean copy in well-preserved ornamented leather bdg. from period

Цена: 1600 PLN