Особенно исканные книги

 

Автор: Jeziorański, Feliks

Заглавие: Ustawy hypoteczne i przepisy o zatwierdzaniu aktów notaryalnych obowiązujące w Król. Polsk. z objaśnieniami (...) b. Sędziego Sądu Apelacyjnego w Król. Polskiem. Część 1-3.

Место издания: Warszawa

Издательство: Drukiem S. Orgelbranda Synów; W Drukarni Noskowskiego

Год издания: 1881, 1896

Объём, размер: 8vo, pages: [4], XII, 13-290, [2]; [2], V, 385, [1]; [2], III, 46, [1]

Примечание: complete clean copy in well-preserved bdg.

Цена: 550 PLN