Особенно исканные книги

 

Автор: Ie[g]o M. Ksiedza Stanislavva Karnkovvskiego

Заглавие: Messiasz albo kazania o vpadkv y napravvie rodzaiv lvdzkiego przez przyśćie na świat Pana naszego Jesvsa Christvsa Syna Bożego ; przydane na końcu tegosz auctora Kazanie o dvvoiakim kosciele chrześćijańskim

Место издания: W Poznaniu

Издательство: [Wdowa Wolrabowa]

Год издания: 1597

Объём, размер: Folio, cards [6], pages 248, 43

Примечание: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Цена: 6000 PLN