Особенно исканные книги

 

Автор: Karpiński, Franciszek

Заглавие: Bolesław III Traiedya. Cena złł. 3.

Bogatym datków kosztownieyszych staie

Ubogi co miał, to z pracy rąk daie.

Oyczyzno! nie dar, ale ceń ochotę

Do skrzyni twoiey przynoszę trzy złote.

Место издания: Warszawa

Издательство: w Drukarni J. K. Mci i Rzeczypospolitey u XX. Scholarum Piarum

Год издания: 1790

Объём, размер: 8vo, cards unnumbered 48

Примечание: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Цена: 550 PLN