Особенно исканные книги

 

Автор: Karpiński, Józef

Заглавие: Pytania prawne rozstrzygnięte przez Departamenta Cywilne Izby Sądowej Warszawskiej i rządzący Senat ze skarg na wyroki tejże izby tudzież ze skarg na wyroki Zjazdów Sędziów Pokoju Okręgu Sądowego Warszawskiego podanych od r. 1890-1894. Zebrane i ułożone przez ... Adwokata Przysięgłego.

Место издания: Warszawa

Издательство: W Drukarni Noskowskiego

Год издания: 1895

Объём, размер: 16mo, pages: III, 854

Примечание: complete clean copy in well-preserved bdg.

Цена: 400 PLN