Особенно исканные книги

 

Автор: od Xziędza Tomasza Młodzianowskiego

Заглавие: Kazania i Homilyie Na Niedźiele Doroczne, Także Swieta Uroczystsze, Dla Większey Chwały Boga Króla Krolow: Nayiasnieyszey na zawsze krolowy Polskiy, Bogarodzicy Panny, Czci. Na cztery Tomy rozłożone. T. 1-4

Место издания: Poznań

Издательство: W Drukarni Collegium Poznanskiego Societatis Iesu

Год издания: 1681

Объём, размер: Folio, cards [2], pages 457, [1], cards [7] ; cards [2], pages 516 [i.e. 517, 1], cards [7] ; cards [2], pages 531, [1], cards [6] ; cards [2], pages 618, cards [7]

Примечание: complete edition, complete clean copies in well-preserved leather bdgs. from period

Цена: 2600 PLN